Доставки

ТРАНСПОРТЪТ ЗА ПАЗАРДЖИК  Е  БЕЗПЛАТЕН.

ТРАНСПОРТЪТ ЗА СТРАНАТА Е С ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА.

ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ – ХОЛАНДИЯ И БЪЛГАРИЯ – БЕЛГИЯ ДО 2500 КГ.

ХАМАЛСКИ УСЛУГИ – СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА.

За да поръчате е необходимо да добавите желаните продукти в потребителската кошница.

За да бъде приета Вашата поръчка онлайн, трябва да попълните данните за вашата поръчка.

Във формата се попълват следните полета:

  • Лице за контакти
  • Телефон за контакти
  • Електронна поща за контакти
  • Дата на доставка
  • Час на доставка
  • Адрес на доставка
  • Забележка, ако има такава

След като попълните нужната информация избирата бутона Продължи. Плащането се осъществява при доставка или чрез посочените възможности.

hotpoint-bg.com, като собственик на МАГАЗИНА Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел без съгласието на собственика. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове без съгласието на собственика е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

hotpoint-bg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и услуги.

Продуктите в сайта се предлагат за потребителите на дребно и за всеки продукт е посочена единична цена с ДДС. Той е създаден с цел да представи на клиентите предлаганите продукти от нас и осъществяването на продажби директно от МАГАЗИНА. Наличността в онлайн МАГАЗИНА нe представя изцяло наличноста във физическите магазини.

МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай , че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към интернет сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство и/или с рекламна цел. Ако използвате тези хипер-връзки, hotpoint-bg.hom не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност.

hotpoint-bg.com има право да променя съдържанието по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

hotpoint-bg.com може да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време без предупреждение към посетители в портала. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Съгласно ЗЗП hotpoint-bg.com Ви предоставя следната информация:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Стойността на транспортните разходи за доставка, СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОРЪЧВАЩИЯ като за целта се използва лицензирана фирма за куриерски услуги. Таксите по доставката са посочени в сайта и се калкулират в общата сума на поръчката.

4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.